ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN TEIMA

Representante legal: PATRICIA SERANTES CASTRO
C.I.F: G15458060
Coordinador técnico: PATRICIA SERANTES CASTRO

CONTACTO

Enderezo:
RUA ALVARO CUNQUEIRO, 1 . ENTCH
15403 - FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981-322230 Móbil: 981-371562
Fax: 981-322230
Email: teimadownferrol@teimadownferrol.org
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos: Asociación Síndrome de Down TEIMA de Ferrol, ofrecemos un servicio de promoción da autonomía persoal para persoas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual
A quen vai dirixida: a persoas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual e súas familias
Quen pode colaborar: persoas que presten apoio a autonomía e elaboren materiais adaptados.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado