ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL ASCM

Representante legal: PAULA GÁRATE FORMOSO
C.I.F: G15161573
Coordinador técnico: PAULA GÁRATE FORMOSO

CONTACTO

Enderezo:
SAN ROQUE E ÁNIMAS, BLOQUE-2, BAIXOS 18-19
15403 - FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981 351 430/ 981 385 366 Móbil: 604 055 703
Fax: 981 351 450
Email: voluntariadoASCM@gmail.com
Nº de voluntarios: 52

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación Socio Cultural ASCM naceu no ano 1987 e traballa pola integración plena das persoas con algún tipo de discapacidade de ámbito provincial estando presentes en diferentes concellos, especialmente en Ferrol e Narón onde temos os nosos locais sociais. Está declarada de utilidade pública dende o ano 2010. No ano 2013 recibe a insignia de ouro do Concello de Ferrol en recoñecemento pola labor a favor das persoas con discapacidade. O voluntariado é unha parte moi importante dentro da nosa entidade; eles participan directa ou indirectamente en todas as actividades que se levan a cabo como por exemplo: - Concienciación e sensibilización. - Comunicación, información e asesoramento. - Promoción do voluntariado. - Deportes para discapacitados físicos. - Programas de lecer e tempo libre. - Programas de integración e orientación socio- laboral. - Programas de accesibilidade e eliminación de barreras.

A quen vai dirixida:

As nosas actividades van dirixidas principalmente as personas con discapacidade física e o seu entorno, aínda que non restrinximos discapacidade ningunha e intentamos que todas as actividades sexan abertas a sociedade en xeral. Ademais de na páxina web da entidade, tamén se pode atopar información no seu blog http://voluntariadoascm.blogspot.com/.

Quen pode colaborar:

Pode colaborar con nós calquera persoa maior de idade involucrada co voluntariado que dispoña de tempo e ganas de intervir nos procesos de integración sobre os que actúa a ASCM. As funcións desempeñadas polos voluntarios están condicionados ao perfil persoal, laboral e formativo de cada un deles. Os voluntarios participan na planificación e organización das actividades implicándose en todo o proceso. A xestión de voluntariado é moi importante para poder ofrecer un servicio de calidade os nosos usuarios e a sociedade.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa