ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE APOIO DIRECTO A PERSOAS VIVINDO CO VIH/SIDA, ASADIR

Representante legal: MARIO MANUEL FERNÁNDEZ REBOREDO
C.I.F: G36887552
Coordinador técnico: MARIO MANUEL FERNANDEZ REBOREDO