ASOCIACIÓN XUVENIL AMENCER

Representante legal: ROMAN CID SARRIA
C.I.F: G32025405
Coordinador técnico: Julio Vilar Andrés

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DON BOSCO, Nº 1 - BAIXO
32003 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988-218123 Móbil: 627963883
Fax: 981-218123
Email: amencer@amencer.org
Nº de voluntarios: 249

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación xuvenil que leva traballando en Ourense dende 1987 no eido do tempo libre. Somos unha entidade formada por voluntarios/as e dedicada á educación no tempo libre e á animación sociocultural, pretendendo facer de todas as nosas actividades lugar de encontro, diversión, xogo, amizade...e cunha opción pola educación da persoa nos valores humanos e cristiáns

A quen vai dirixida:

A nenos/as, adolescentes e mozos/as da nosa cidade.

Quen pode colaborar:

Calquera voluntario/a interesado neste eido da animación.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado