ASOCIACIÓN XUVENIL E CULTURAL LOUREIRO VERDE

Representante legal: JUAN IGNACIO ROMAR CORTES
C.I.F: G36428878
Coordinador técnico: JUAN IGNACIO ROMAR CORTES