ASOCIACIÓN XUVENIL ENROQUE

Representante legal: PABLO CASTRO GIRONA
C.I.F: G32274722
Coordinador técnico: MANUEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ