ASOCIACIÓN DE DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E APOIO A INTEGRACIÓN DAS COMARCAS DE ARZÚA E TERRA DE MELIDE, AMARAI

Representante legal: JOSE LUIS COSTOYA QUINTELA
C.I.F: G15637325
Coordinador técnico: JOSÉ LUIS COSTOYA QUINTELA