ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS, ASPABER

Representante legal: FRANCISCO COSTA VARELA
C.I.F: G15031669
Coordinador técnico: DOLORES FERNANDEZ GARCIA