AYUDA CIVIL GALICIA

Representante legal: JOSE ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ
C.I.F: G36161818
Coordinador técnico: CÁNDIDO CRUZ FERVENZA

CONTACTO

Enderezo:
FRAGATA LEALTAD Nº 15 - 3 A
36950 - MOAÑA - PONTEVEDRA
Teléfono: 678-634242 Móbil:
Fax: 986-482340
Email: ayudacivilgalicia@hotmail.com
Nº de voluntarios: 16

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado