CÁRITAS DIOCESANA DE LUGO

Representante legal: GINES FERNANDO PLAZA FERNANDEZ
C.I.F: R2701016D
Coordinador técnico: María Coral Pérez Arias

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CRUZ, 1-A BAIXO
27001 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982-242009 Móbil: 982-242009
Fax:
Email: voluntariado.cdlugo@caritas.es
Nº de voluntarios: 409

INFORMACIÓN

Quen somos:

Institución oficial da Igrexa que ten por obxecto a realización da acción caritativa e social na Diócese de Lugo así como promover, coordinar e instrumentar a comunicación cristián de bens en todas as formas e axudar á promoción humana e ó desenvolvemento integral das persoal. A diócese comprende 1.318 parroquias, chegando a través delas as catro provincias galegas, lugo, coruña, ourense e pontevedra. O voluntariado realiza o seu labor nos diferentes programas e actuacións de Cáritas Diocesana de Lugo.

A quen vai dirixida:

As nosas actuacións van dirixidas á poboación, en xeral, da Diócese e especialmente ás persoas en situación de desventaxa, exclusión ou risco de exclusión, ás que por razóns sociais, estructurais, etc. se lles rompeu o seu itinerario ou proceso vital quedando ao marxe no ámbito da educación, traballo, vivenda... Servicios cos que contamos:atención en acollida, emprego, familias, muller, violencia e trata de seres humáns, inmigrantes, maiores, discapacidade, infancia e xuventude, apoio educativo e roupeiro.

Quen pode colaborar:

Persoas maiores de idade capaces de asumir responsabilidade con sentido de permanencia, comprometidas e solidarias cos demáis, sobre todo cos máis desfavorecidos, acolléndoos, compartindo inquedanzas e preocupacións e intentando dar resposta codo con codo ás súas necesidades, e animando o desenvolvemento das súas potencialidades. Podrán participar en tódalas accións que se levan a cabo dende os distintos servizos tendo en conta a súa formación e disponibilidade.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado