CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Representante legal: JOSE ANUNCIO MOURIÑO RAÑO
C.I.F: R1500053B
Coordinador técnico: JOSE ANUNCIO MOURIÑO RAÑO

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CARREIRA DO CONDE, 14
15706 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981 581 542 / 981 554 433 Móbil: 600 403 841
Fax: 981 572 005
Email: animacion.cdsantiago@caritas.es
Nº de voluntarios: 1050

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado