CENTRO SAN VICENTE DE PAÚL PARA RECUPERACIÓN Y EDUCACIÓN DE DEFICIENTES PSÍQUICOS

Representante legal: Mª MAGDALENA LÓPEZ FERNÁNDEZ
C.I.F: Q2700033J
Coordinador técnico: Mª MAGDALENA LÓPEZ FERNÁNDEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DA LUZ, 3
27002 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982-241405 Móbil: 982-241405
Fax: 982-242703
Email: csvlugo@terra.es
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: