CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE CELANOVA

Representante legal: MERCEDES SÁNCHEZ LOSADA
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: MERCEDES SÁNCHEZ LOSADA

CONTACTO

Enderezo:
Avenida San Rosendo, s/n
32800 - CELANOVA - OURENSE
Teléfono: 988 788 647 Móbil: 682 040 239
Fax: 988 788 648
Email: c.b.s.celanova@xunta.es
Nº de voluntarios:

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado