CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE MACEDA

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: PAULA MÍGUEZ RAMILO

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Principal, 2
32700 - MACEDA - OURENSE
Teléfono: 988-788432 Móbil:
Fax: 988-788433
Email: c.b.s.maceda@xunta.es
Nº de voluntarios:

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado