CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE PETÍN

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: EMMA YAÑEZ ÁLVAREZ

CONTACTO

Enderezo:
Rúa do Bacelo, 9
32356 - PETÍN - OURENSE
Teléfono: 988 - 788427 Móbil:
Fax: 988- 788429
Email: c.b.s.petin@xunta.es
Nº de voluntarios:

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado