CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE RIBADAVIA

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: ANA ISABEL CASAL RIVERA

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Extramuros, 26
32400 - RIBADAVIA - OURENSE
Teléfono: 988-788276 Móbil: 686 690 977
Fax: 988-788277
Email: c.b.s.ribadavia@xunta.es
Nº de voluntarios:

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado