CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE VERÍN

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: MARIA CARMEN SÁNCHEZ BARGIELA

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DA ALAMEDA, 40
32600 - VERÍN - OURENSE
Teléfono: 988-411194 Móbil: 686 691 344
Fax: 988-411194
Email: c.b.s.verin@xunta.es
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado