CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE VIANA DO BOLO

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: RAQUEL JARES GAGO

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Ferradal, 18
32550 - VIANA DO BOLO - OURENSE
Teléfono: 988-788650 Móbil:
Fax: 988-788652
Email: c.b.s.vianadobolo@xunta.es
Nº de voluntarios:

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado