CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE XINZO DE LIMIA

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: JOSÉ GUILLERMO GIL FERNÁNDEZ

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Río Támega, 2
32630 - XINZO DE LIMIA - OURENSE
Teléfono: 988-460126 Móbil: 689 185 218
Fax: 988-460640
Email: c.b.s.xinzodelimia@xunta.es
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado