CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DO BARCO

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: JAVIER ALTAMIRA CAMPOMANES

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Xirimail, 8
32300 - O BARCO DE VALDEORRAS - OURENSE
Teléfono: 988-321166 Móbil: 682 040 236
Fax: 988-321166
Email: c.b.s.barcovaldeorras@xunta.es
Nº de voluntarios: 2

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado