COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA, CASCO

Representante legal: AMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
C.I.F: V15279219
Coordinador técnico: ROBERTO J. GESTAL PRECEDO

CONTACTO

Enderezo:
PADRE SARMIENTO, Nº 24 BAIXO
15005 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-144151 Móbil: 981-144151
Fax: 981-144151
Email: comitecasco@mixmail.com
Nº de voluntarios: 33

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social