CHU LUCUS AUGUSTI - ESTRUTURA ORGANIZATIVA DE XESTIÓN INTEGRADA DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

Representante legal: ANTONIO GARCÍA QUINTÁNS
C.I.F: Q2769003A
Coordinador técnico: GLORIA ENRÍQUEZ SANJURJO