CONCELLO DE A GUDIÑA

Representante legal: GUILLERMO LAGO PEREZ
C.I.F: P3203500H
Coordinador técnico: JESUS BARROS MARTINEZ

CONTACTO

Enderezo:
RUA SEBASTIÁA DE APARICIO S/N
32540 - A GUDIÑA - OURENSE
Teléfono: 988-594006 Móbil: 988.594.006
Fax: 988-421081
Email: administracion@agudina.es
Nº de voluntarios: 40

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: