CONCELLO DE AGOLADA

Representante legal: MANUEL COSTAS CASARES
C.I.F: P3602000F
Coordinador técnico: CARMEN ANSEDES LOPEZ