CONCELLO DE ALLARIZ

Representante legal: FRANCISCO GARCIA SUAREZ
C.I.F: P3200200H
Coordinador técnico: RAMON BOUZAS GONZALEZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA MAIOR, 1
32660 - ALLARIZ - OURENSE
Teléfono: 988-440001 Móbil: 988-440001
Fax: 988-440078
Email: secretario@allariz.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: