CONCELLO DE ARZÚA

Representante legal: JOSE LUIS GARCIA LOPEZ
C.I.F: P1500600J
Coordinador técnico: MANOLO GERBOLÉS FERNÁNDEZ

CONTACTO

Enderezo:
RUA SANTIAGO, 2
15810 - ARZUA - A CORUÑA
Teléfono: 981-500000 Móbil: 618305837
Fax: 981-500914
Email: mariajesus.villar@arzua.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado