CONCELLO DE BARBADÁS

Representante legal: XOSÉ CARLOS BALCARCEL DOVAL
C.I.F: P3200900C
Coordinador técnico: SERAFÍN NUÑEZ PEREZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CIMADEVILA, 1
32890 - BARBADÁS - OURENSE
Teléfono: 988-360000 Móbil: 988-360001
Fax: 988-360126
Email: sarin@barbadas.es
Nº de voluntarios: 75

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: