CONCELLO DE BARREIROS

Representante legal: JOSE ALFONSO FUENTE PAZO
C.I.F: P2700500H
Coordinador técnico: ANA GONZALEZ DIAZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA VILLA, 63 - SAN COSME
27790 - BARREIROS - LUGO
Teléfono: 982-124002 Móbil: 982-122504
Fax: 982-124110
Email: asistenciasocial@concellodebarreiros.com
Nº de voluntarios: 35

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: