CONCELLO DE BARRO

Representante legal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ABRALDES
C.I.F: P3600200D
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
SANTO ANTONIÑO - PERDECANAI Nº 12
36194 - BARRO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-714806 Móbil: 986-711002
Fax: 986-711001
Email: voluntariado@barro.es
Nº de voluntarios: 13

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Áreas de intervención
Vol. e infancia