CONCELLO DE BOQUEIXÓN/ VOLUNTARIADO SOCIAL

Representante legal: OVIDIO RODEIRO TATO
C.I.F: P1501200H
Coordinador técnico: PASCUAL VILLAVERDE NUÑEZ