CONCELLO DE CEE

Representante legal: zaira rodriguez perez
C.I.F: P1502300E
Coordinador técnico: JUAN CARLOS SANTABAYA LOUZAN

CONTACTO

Enderezo:
DOMINGO ANTONIO DE ANDRADE, S/N
15270 - CEE - A CORUÑA
Teléfono: 981 745 100 ext. 6 Móbil: 981 745 100
Fax: 981 746 757
Email: adlcee@hotmail.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado