CONCELLO DE CENLLE

Representante legal: Rebeca Sotelo Fernández
C.I.F: P3202600G
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
TRASARIZ, Nº 2
32454 - CENLLE - OURENSE
Teléfono: 988-400603 Móbil:
Fax: 988-400688
Email: administracion@cenlle.es
Nº de voluntarios: 32

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico