CONCELLO DE CERDIDO

Representante legal: ANA RODRÍGUEZ MONTERO
C.I.F: P1502500J
Coordinador técnico: DIEGO RODRÍGUEZ PIÑÓN

CONTACTO

Enderezo:
R/ FELGOSAS, S/N
15569 - CERDIDO - A CORUÑA
Teléfono: 981-411000 Móbil: 981-411000
Fax: 981-411027
Email: diego.rodriguez@cerdido.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: