CONCELLO DE CORCUBIÓN

Representante legal: FRANCISCO JAVIER LEMA FUENTES
C.I.F: P1502800D
Coordinador técnico: MANUL INSUA INSUA

CONTACTO

Enderezo:
EDIFICIO ADMINISTRATIVO JOSÉ CARRERA S/N
15130 - CORCUBION - A CORUÑA
Teléfono: 981-745400 Móbil: 981-745400
Fax: 981-747100
Email: carmen.ramos@corcubion.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 48

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado