CONCELLO DE CULLEREDO/ VOLUNTARIADO SOCIAL

Representante legal: JULIO SACRISTÁN DE DIEGO
C.I.F: P1503100H
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Costa da Lonxa, nº 7 - Baixo
15670 - CULLEREDO - A CORUÑA
Teléfono: 981-654570 Móbil:
Fax: 981-650622
Email: servizos.sociais@culleredo.es
Nº de voluntarios: 131

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado