CONCELLO DE DODRO

Representante legal: FRANCISCO XABIER CASTRO TOURÍS
C.I.F: P1503300D
Coordinador técnico: ARACELI VAZQUEZ VAZQUEZ

CONTACTO

Enderezo:
TALLÓS, Nº 32
15981 - DODRO - A CORUÑA
Teléfono: 981 802 466 Móbil: 981 802 466
Fax: 981 802 543
Email: info@dodro.gal
Nº de voluntarios: 25

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: