CONCELLO DE ESGOS

Representante legal: MANUEL BLANCO PÉREZ
C.I.F: P3203200E
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DA SOUTEIRA, S/N
32720 - ESGOS - OURENSE
Teléfono: 988-290000 Móbil: 988-290000
Fax: 988-290006
Email: esgos@concelloesgos.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: