CONCELLO DE FERROL

Representante legal: BEATRIZ SESTAYO DOCE
C.I.F: P1503700E
Coordinador técnico: ANA CONCHADO PUENTE

CONTACTO

Enderezo:
RÚA VELÁZQUEZ Nº 44
15401 - FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981-944288 Móbil:
Fax: 981-944285
Email: solidariedade@ferrol.es
Nº de voluntarios: 60

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia