CONCELLO DE FISTERRA

Representante legal: José Marcote Suárez
C.I.F: P1503800C
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA SANTA CATALINA,1
15155 - FISTERRA - A CORUÑA
Teléfono: 981-740001 Móbil: 981-740001
Fax: 981-740677
Email: voluntariofisterra@hotmail.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: