CONCELLO DE SANXENXO

Representante legal: CATALINA GONZALEZ BEA
C.I.F: P3605100A
Coordinador técnico: José Ramón López Rodríguez

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CONSISTORIO, Nº 4 - 6
36960 - SANXENXO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-727901 Móbil:
Fax: 986-727902
Email: servicios-sociales@sanxenxo.org
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos un concello con diferentes programas de voluntariado dirixidos a un amplo colectivo de persoas. Os nosos programas son: ? TALLER DE MEMORIA ? VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL ? LUDOTECAS ? ESCOLAS DEPORTIVAS ? ACOMPAÑAMENTO SOCIAL ? TALLERES ESPECÍFICOS: risoterapia, informática, relaxación...

A quen vai dirixida:

A diferentes colectivos: nenos e nenas, adolescentes, adultos e persas maiores.

Quen pode colaborar:

Calquera persoa pode participar, elixindo aquel programa que máis lle interese

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado