CONCELLO DE SARREAUS

Representante legal: GUMERSINDO LAMAS ALVAR
C.I.F: P3207900F
Coordinador técnico: JOSÉ ÁNGEL GARRIDO PÉREZ e CELSA DACAL GOMEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA OURENSE, Nº 40
32631 - SARREAUS - OURENSE
Teléfono: 988-454002 Móbil:
Fax: 988-454372
Email: garrido_ja@hotmail.com
Nº de voluntarios: 28

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia