AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS (ADOS)

Representante legal: MARÍA LUISA LÓPEZ GARCIA
C.I.F: Q1500413H
Coordinador técnico: MARÍA LUISA LÓPEZ GARCIA

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. MONTE DA CONDESA S/N
15706 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: Móbil: 881-546902
Fax: 981-590085
Email: direccion.ados@sergas.es
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos: O Centro de Transfusión de Galicia dependente da Consellería de Sanidade encargase da promoción extracción e procesamento de todo o sangue doado en Galicia para a posterior distribución dos compoñentes do sangue a todos os hospitais da nosa Comunidade Autónoma en función das súas necesidades os 365 días do ano, as 24 horas do día.
A quen vai dirixida: O Programa de Voluntariado do CTG vai dirixido as persoas que queiran colaborar nas labores de información, promoción e difusión da doazón voluntaria de sangue.
Quen pode colaborar: Calquera persoa maior de idade que dispoña de tempo e gañas de animar a doazón de sangue no seu entorno, residencial, laboral, ....
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes