CONCELLO DE LALÍN

Representante legal: JOSÉ CRESPO IGLESIAS
C.I.F: P3602400H
Coordinador técnico: EVA PRIETO RODRÍGUEZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DE GALICIA Nº1
36500 - LALÍN - PONTEVEDRA
Teléfono: 986780014 - 986787060 Móbil: 986-780014
Fax: 986780638
Email: admon@lalin.org
Nº de voluntarios: 18

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado