CONCELLO DE MALPICA

Representante legal: JOSE RAMON VARELA REY
C.I.F: P1504400A
Coordinador técnico: ROGELIO PEREIRA GARCÍA

CONTACTO

Enderezo:
RÚA EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ, 1
15019 - MALPICA - A CORUÑA
Teléfono: 981-720319 Móbil: 981-720318
Fax: 981-707104
Email: correo@malpica.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: