CONCELLO DE MANZANEDA

Representante legal: DAVID RODRIGUEZ ESTEVEZ
C.I.F: P3204500G
Coordinador técnico: CLEMENTE PEREZ ARIAS

CONTACTO

Enderezo:
RONDA DA CAVARCA, 10
32781 - MANZANEDA - OURENSE
Teléfono: 988-333043 Móbil: 649804394
Fax: 988-333048
Email: concello.manzaneda.manzaneda@eidolocal.es
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes