CONCELLO DE MELIDE

Representante legal: ÁNGELES VÁZQUEZ MEJUTO
C.I.F: P1504700D
Coordinador técnico: ANA ISABEL RAMOS RUA

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DO CONVENTO, 5
15800 - MELIDE - A CORUÑA
Teléfono: 981-505003 Móbil: 981-505003
Fax: 981-506203
Email: alcaldia@melide.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 4

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado