CONCELLO DE MONDOÑEDO

Representante legal: María Elena Candia López
C.I.F: P2703000F
Coordinador técnico: MONTSERRAT LÓPEZ GONZÁLEZ

CONTACTO

Enderezo:
Praza do Concello, 1 Mondoñedo-LUGO
27740 - MONDOÑEDO - LUGO
Teléfono: 982 524003 / 982521369 Móbil: 982 524 003
Fax: 982 507 421
Email: servizossociaismondonedo@gmail.com
Nº de voluntarios: 24

INFORMACIÓN

Quen somos:

A oficina municipal de voluntariado do Concello de Mondoñedo

A quen vai dirixida:

A poboación en xeral, e en especial a colectivos específicos con as persoas maiores e as persoas discapacitadas

Quen pode colaborar:

Calquera persoa interesada

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado