CONCELLO DE MONTERROSO

Representante legal: ROSA Mª MOSCOSO CONDE
C.I.F: P2703200B
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DE GALICIA, S/N
27560 - MONTERROSO - LUGO
Teléfono: 982377001 Móbil:
Fax: 982377617
Email: concello.monterroso@eidolocal.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:

Descrición do servizo

A actividade do Roupeiro Solidario consiste na recollida e reciclaxe de roupa usada para ser doada a persoas con escasos recursos económicos e así poder cubrir as súas  necesidades de vestimenta. Así durante o 2021 dende o Roupeiro Solidario atendeuse a 650 personas.

As tarefas de recollida de roupa usada, selección, reciclaxe, clasificación, almacenaxe, control de existencias as realizarán os beneficiarios do servizo  e a  atención a beneficiarios realizarana tamén os beneficiarios pero supervisados por traballadores municipais de servizos sociais previa cita e cubrindo fichas de control de entrega.

Obxectivos e intervención

A través do Roupeiro Solidario cúbrense fundamentalmente 4 tipos de obxectivos centrados en:

  • Os usuarios do roupeiro, proporcionando unha tarefa que facilita o entrenamento de diversas habilidades laborais (atención ao público, control de inventario, traballo en equipo, etc.) e da un rol solidario aos mesmos.
  • Os beneficiarios do servizo, ao apoiar a persoas sen recursos económicos a ter cubiertas as súas necesidades básicas de vestido.
  • O estigma, ao promover na sociedade una visión positiva das persoas con enfermidades mentais como persoas que son productivas e están implicadas có entorno e sensibilizadas cós problemas sociais doutros colectivos.
  • O medio ambiente ao disminuir a acumulación de residuos textis, mediante a reutilización da roupa.
A quen vai dirixida:

¿Quién puede beneficiarse?

Cualqueira persoa sen recursos económicos ou en situación de marxinalidade e que esté siendo atendido ou acuda de forma regular aos Servizos Sociais Municipais. Non se atenderá a persoas individuais que non acudan previamente aos Servizos Sociais e veñan derivados deles.

Os beneficiarios habituales do Roupeiro Solidario pertencen a diferentes colectivos sociais como pueden ser:

  • Persoas con escasos o nulos medios económicos, empadroadas no Concello de Monterroso e sempre derivadas dende os servizos municipais.
Quen pode colaborar:

¿Quién participa en el Ropero Solidario?

Ainda que o roupeiro está xestionado polo Concello a través de Servizos Sociais, promovense accións coordinadas para apoiar o mantenimento do mesmo. Deste modo promóvese a solidaridade dos usuarios de diferentes centros, a donación de roupa, a recollida dsa misma e a entrega no Roupeiro Solidario.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado