CONCELLO DE O CARBALLIÑO

Representante legal: Francisco José Fumega Piñeiro
C.I.F: P3202000J
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA MAIOR, Nº1
32500 - O CARBALLIÑO - OURENSE
Teléfono: 988-530007 Móbil:
Fax: 988-530008
Email: oixcultura@carballino.org
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado