CONCELLO DE O PORRIÑO

Representante legal: JOSE NELSON SANTOS ARGIBAI
C.I.F: P3603900F
Coordinador técnico: Antonio Carracido

CONTACTO

Enderezo:
Centro Cultural Municipal; Domingo Bueno, 9
36400 - O PORRIÑO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 337 624; 986 335 000 Móbil:
Fax:
Email: omix@oporrino.org
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:

Todos aqueles veciños que queiran participar de forma altruísta nas actividades que dende o concello estamos a facer.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado